Anunt Concesiune

Studiu de oportunitate

H.12. Privind concesionarea 15,000 mp

Documentatia de atribuire

Contract de concesiune

Caiet de sarcini