Consiliul Local al Comunei Cristești, întrunit în sedința ordinară la data de 11.02.2021, a decis stabilirea și sancționarea unor contravenții pe raza administrativ teritoriala a comunei Cristești, județul Botosani, conform Anexei 1 care face parte din prezenta hotarare.