Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

HOTĂRÂREA NR   3  /10.11.2020

Privind constituirea comisiilor de specialitate  pe domenii de activitate   

                      Consiliul Local al  comunei Cristesti , judetul Botosani , intrunit in sedinta de constituire   ,astazi  10.11.2020 ,  

                      Avand in vedere art. 124 din Ordonanta de Urgenta   Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

                      In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta   Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

HOTARASTE

              Art. 1 Alege din randul membrilor Consiliului Local al comunei Cristesti , un numar de trei comisii pe domenii de specialitate , dupa cum urmeaza : 

 1. Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , amenajarea teritoriului si urbanism , protectia mediului si turism , astfel : 
 1. Stanuc Liviu 
 2. Nechifor Ionut 
 3. Bidasca Vladimir 
 4. Chirica Emil 
 5. Apetroaie Teodor 

II.   Comisia pentru activitati cultural –sociale , culte , invatamant , sanatate si familie astfel : 

 1. Gheban Cristina
 2. Covrig Liliana  
 3. Mascan Elena 

 III   Comisia juridica si disciplina , pentru munca si protectie sociala , protectie copii , tineret si sport, compusa din cinci  consilieri dupa cum urmeaza : 

 1. Maxim Aurel 
 2. Agavriloaie Viorel 
 3. Patatu Dorin 
 4. Pojoga Stelica 
 5. Mihalache Vasile 

             Art.  2   In prima sedinta comisiile isi aleg un presedinte si un secretar .

             Art. 3  Comisiile pe domenii de specialitate isi exercita atributiile stabilite de Consiliul Local , prin regulament prevederile Codului administrativ  .

Sari la conținut