Casătorie – Documente/Taxe

Casătorie – Documente/Taxe

Dosarul de căsătorie se depune la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre viitorii soți, cu 11 – 14 zile înainte de data dorită a se oficia căsătoria.

Programarea datei și orei oficierii căsătoriei se stabilește la data depunerii dosarului, împreună cu ofițerul de stare civilă, în funcție de programator.Nu se fac programări sau rezervări în avans!!!

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris și se semnează obligatoriu în fața ofițerului de stare civilă.

În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declarația de căsătorie la primăria din cadrul unității administrativ- teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria.

2.Actele de identitate ale viitorilor soți

-original și fotocopie

Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie.

Documentele cu care se face dovada identității trebuie să fie valabile atât la data depunerii declarației de căsătorie, cât și la data oficierii căsătoriei.

3.Certificatele de naștere ale viitorilor soți

– original și fotocopie

4.Certificatele medicale prenupțiale

-original

Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii și trebuie să cuprindă mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.

5.Dovada desfacerii căsătoriei anterioare, dacă este cazul

 original și fotocopie

Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a)    certificatul de despărțenie sau de divorț, eliberat în perioada 1951-1960

b)    certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei

c)    sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă; pentru divorțul pronunțat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte mențiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii

d)    certificatul de deces al fostului soț

Declararea căsătoriei 

  • Declararea căsătoriei are loc după luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, care trebuie să aibă asupra lor actul de identitate în original.
  • La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta documentele de identitate originale şi valabile, NU copie xerox sau permis auto sau paşaport etc.
  • Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.
  • La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile.
Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este TAXE-SPECIALE.jpg
  • Oficierea casatoriei in zilele libere, sambata duminica – taxa de 60 de lei / casatorie
  • Oficierea casatoriei in alta locatie de pe raza comunei Cristesti decat sediul Primariei – taxa de 120 de lei / casatorie
  • Dovada stare civila – 10 lei
  • Schimbare nume – 25 lei
  • Divort – 600 lei
 

PUBLICATIE DE CASATORIE DIN 26.04.2023

PUBLICATIE DE CASATORIE DIN 26.04.2023

PUBLICATIE DE CASATORIE DIN 06.01.2023

PUBLICATIE DE CASATORIE DIN 30.12.2022

PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE 29.12.2022

PUBLICAȚIE DE CĂSĂTORIE 29.12.2022

Sari la conținut