Regulament – R.O.F

Regulament – R.O.F

Regulament de organizare şi funcţionare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Primăriei Comunei Cristeşti şi a structurilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile, procedurile şi atribuţiile acestora, conform legii.

Aparatul propriu al Consiliului Local al Comunei Cristeşti este organizat pe compartimente, potrivit structurii organizatorice stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local şi asigură îndeplinirea sarcinilor ce revin Primăriei Comunei Cristeşti, ca organ local al administraţiei publice locale.

În activitatea sa, pentru asigurarea condiţiilor de executare a legilor, aparatul executiv al primăriei răspunde de executarea lucrărilor potrivit atribuţiilor stabilite in prezentul regulament, asigură aducerea la îndeplinire a actelor normative adoptate de Parlamentul şi Guvernul României, a ordinelor Prefectului judeţului Botoşani, a Hotărârilor Consiliului Local precum si a dispoziţiilor Primarului Comunei Cristeşti.

Sari la conținut