Scurta descriere

Scurta descriere

ln actuala configuratie administrativ-teritorială, comuna Cristeşti există din anul 1968, ca urmare a aplicării legii împărţirii administrativ-teritoriale.

Comuna Cristeşti este de rangul ll, conform Legii nr.351/2001 de amenajare al teritoriului naţional data de a României. privind planul sectiunea a IV-a « Reţeaua de localităţi ». La 1 ianuarie 2015, populaţia totală a comunei era de 4.925 persoane, constituite în 1981 gospodării.

Legătura Comunei cu municipiul Botoşani, reşedinta judeţului precum , cu zona nord-vestică şi cu zona nord-estica si sudică (lasi, Hârlău, Roman, Bacău, Bucuresti) a ţării se realizează prin drumul european E58, iar legătura cu satele comunei Coşula, Vorona, cu oraşele Pascani ,Bacău etc se realizează prin DJ 208H. Pe drumurile comunale şi săteşti se face legătura localităţii de reşedintă a comunei cu celelalte sate componente; de asemenea,legătura localităţilor comunei cu zona agricolă se face pe drumurile comunale şi săteşti care însumează 112 km.

Ca urmare, reţelele de drumuri existente pe raza comunei sunt doar parţial satisfăcătoare , în anotimpurile primăvară şi toamnă circulaţia fiind mult ingreunată de starea nesatisfăcătoare a drumurilor locale. Legătura feroviară se realizează prin staţia CFR Botoşani, situată la circa 15 km de reşedinţa comunei.Legătura cu reţeaua de transporturi aeriene interne şi internaţionale cea mai apropiată se realizează pe drumul european E58, pe ruta DJ 207 N – Aeroportul Salcea- Suceava, care se afla la cca 60 km sau prin Aeroportul Internaţional Iaşi, care se află la 110 km de comună. ln acest mod, comuna este racordată la reţeaua de transport european(E58) auto (şi aerian), insă se află la 450 km de capitala ţării Bucuresti şi la peste 600 km de Punctul de trecere a frontierei de stat Borş (Bihor)

Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale sunt reglementate de Legea nr.215/2001,cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 286/2006. Administraţia publică a comunei Cristeşti este organizată şi în temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, eligibilitţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes public local. Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei.

Comuna, ca unitate administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală este consiliul local, în calitate de autoritate deliberativă, şi primarul comunei, în calitate de autoritate executivă.

Consilierii locali şi primarul sunt aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii comunei cu drept de vot. Consiliul local poate înfiinţa şi organiza instituţii şi servicii publice de interes local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei şi aparatul de specialitate sunt constituiţi în Primăria comunei Cristeşti, fiind o structură functională permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionind problemele curente ale comunităţii. Consiliul local şi primarul se aleg pentru un mandat de 4 ani in condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administratiei publice locale.

Satele comunei Cristesti:

Sari la conținut