Implementarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Cristesti vizează parcurgerea direcțiilor strategice de dezvoltare prin realizarea unor proiecte de investiții axate pe dezvoltarea socio-economică a comunei de lungă durată.

În acest sens proiectele de investiții au fost stabilite în acord cu viziunea și obiectivele specifice trasate pentru intervalul de timp 2017 – 2022, a căror materializare va conduce la reducerea discrepanțelor regionale și la creșterea economică sustenabilă a comunei.