ANUNT! În atenția beneficiarilor V.M.G. si A.S.F – Acte necesare pentru depunerea dosarelor V.M.I, începând cu 1 ianuarie 2024

Avand in vedere ca , incepand cu data de 1 ianuarie 2024, se aplica prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea nr.1154/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016, va punem la dispozitie urmatoarele acte normative:

– Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea nr.1154/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016;

-Modelul cererii si declaratiei pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala;

-Angajament de plata;

-Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii venitului minim de incluziune;

-Acte necesare in vederea acordarii venitului minim de incluziune;

In acelasi timp, va informam ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2024, se abroga Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare, cei care doresc sa beneficieze de prevederile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna o noua cerere (model nou) impreuna cu actele necesare la Compartimentul de Asistenta Socială Cristesti.

DOCUMENTE:

Sari la conținut