ANUNT de interes public ”CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA CRISTEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”

COMUNA CRISTEȘTI titular al proiectului ”CONSTRUIRE PARC
PANOURI FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA CRISTEȘTI, JUDEȚUL
BOTOȘANI” propus a fi amplasat în intravilan sat Cristești, comuna Cristești,
județul Botoșani, titular Comuna Cristești, județul Botoșani, anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului, de
către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului, pentru proiectul ”CONSTRUIRE PARC PANOURI
FOTOVOLTAICE ÎN COMUNA CRISTEȘTI, JUDEȚUL BOTOȘANI”
propus a fi amplasat în intravilan sat Cristești, comuna Cristești, județul Botoșani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate
la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul
Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14,
precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a
autorităţii competente pentru protecţia mediului Botoșani

Sari la conținut