OFICIUL FITOSANITAR BOTOŞANI : Informarea producătorilor de cartof care solicită eliberarea atestatului de producător

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva
organismelor dăunătoare plantelor, cu Regulamentul (UE) 2022/1194 de stabilire a unor măsuri de
eradicare și prevenire a răspândirii Clavibacter sepedonicus) și cu Ordonanţa Guvernului nr. 136/ 2000
privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare
plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările şi completările ulterioare, vă informăm:
Cultura cartofului este o cultură foarte importantă din punct de vedere alimentar, Uniunea Europeană
şi, implicit, ţara noastră au emis condiţii de circulaţie a cartofului care urmăresc prevenirea,
răspândirea şi introducerea organismelor dăunătoare de carantină în ţara noastră, respectiv, Uniunea
Europeană şi anume:

I. Condiții de circulație a cartofului de consum și sămânță:

 Cartoful de consum provenit din state membre ale Uniunii Europene (excepție România și Polonia):
circulă cu un număr de înregistrare aplicat sub forma unei etichete pe ambalaj sau, în cazul cartofilor
neambalați care au fost transportaţi în vrac, pe documentele însoțitoare, care demonstrează că tuberculii au fost
cultivaţi de un producător înregistrat oficial sau provin din depozite comune înregistrate oficial sau de la
centre de distribuție localizate în zona de producţie şi indică faptul că sunt indemni de Ralstonia solanacearum
şi că au fost respectate dispozițiile din legislația Uniunii privind combaterea organismelor dăunătoare
Synchytrium endobioticum, Clavibacter sepedonicus, Globodera pallida și Globodera rostochinensis, după caz.

 Cartoful de consum provenit din România și Polonia. Deoarece România și Polonia au fost declarate zone
puternic infectate cu organismul Clavibacter sepedonicus (conform Regulamentului (UE) 2022/1194 de
stabilire a unor măsuri de eradicare și prevenire a răspândirii Clavibacter sepedonicus) au fost luate măsuri
temporare privind circulația cartofilor de consum, astfel:a) sunt însoțiți de un pașaport fitosanitar;
b) provin dintr-un loc de producție înregistrat și supravegheat de autoritățile competente și recunoscut
ca fiind indemn de Clavibacter sepedonicus sau au fost declarați indemni de Clavibacter sepedonicus
pe baza prelevării de probe și a testării.

 Cartoful de sămânţă: circulă cu Paşaport Fitosanitar/Certificat de calitate.
Pașapoartele fitosanitare sunt sub forma unor etichete și fac dovada că au fost respectate exigenţele
fitosanitare impuse de legislaţia în vigoare şi, astfel, se va putea comercializa cartoful.

II. Obligaţiile care revin producătorilor de cartof:
 Înregistrarea, în mod obligatoriu, a producătorilor de cartof de consum cu suprafaţă totală
minimă de 0,5 ha, indiferent de numărul parcelelor, la Oficiul Fitosanitar Vaslui.
Producătorii de de cartof de sămânță se înregistrează indiferent de suprafață la Oficiul Fitosanitar Vaslui.

Conform prevederilor art. 65 din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție
împotriva organismelor dăunătoare plantelor toți producătorii de cartof pentru sămânță și consum
trebuie să fie înregistrați cu un număr de înregistrare oficial care să permită identificarea lor.
 Înfiinţarea culturilor de cartof de consum sau de sămânță se face numai cu cartof se sămânţă
certificată (însoţiţă de Paşaport Fitosanitar sau etichetă oficială cu menţiunea Paşaport Fitosanitar).

Urmare a celor prezentate mai sus vă solicităm ca la eliberarea atestatului de producător pentru
producţia de cartof, personalul de specialitate să informeze solicitanţii despre aceste condiţiile de
circulaţie a cartofului, precum şi despre obligaţiile care revin producătorilor de cartof.

Nerespecterea acestor reglementări fitosanitare de către cei implicaţi în producerea şi
comercializarea cartofului atrage după sine aplicarea de sancţiuni.

Sari la conținut