Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea
sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele
fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de
epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale
Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Primăriei comunei Cristești în
termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a
apelor uzate.

APASA AICI SI DESCARCA CERERE DE INSCRIERE IN REGISTRU!

ACEASTA SE COMPLETEAZA SI SE DEPUNE LA REGISTRATURA SAU PE E-MAIL: contact@primariacristesti.ro

ALATURI DE DOCUMENTELE CERUTE (COPIE C.I. + CONTRACT CU FIRMA DE VIDANJARE)!

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate
construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de
zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea
criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea
și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate,
nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și
art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei
la 10.000 de lei.