ANUNT! Depunere dosare pentru subventie incalzire sezon rece 2022-2023

Va anuntam ca incepand cu data de 03.10.2022 puteti depune dosarele pentru subventia de incalzire pentru iarna 2022-2023, respectand urmatoarele cerinte:

DOCUMENTELE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENŢA ŞI
VENITURILE FAMILIEI/PERSOANEI SINGURE:
PT LEMNE, COMBUSTIBILI PETROLIERI SI SUPLIMENT ENERGIE

– copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere, pentru a
dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la
care se solicită ajutorul ;

– actele de identitate (B.I., C.I., certificat naştere copii) ale membrilor familiei, din
care să rezulte că aceştia au domiciliul sau reşedinţa la adresa la care se solicită
ajutorul;
– certificatul de căsătorie;

– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului,
dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;

– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu
mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu bonuri
valorice și care este valoarea acestora;

– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau
pentru orice altă prestaţie socială , din luna anterioară depunerii cererii;

– adeverinţă doveditoare a faptului că solicitantul sau membrii familiei nu realizează
venituri impozabile pe raza comunei Cristesti, eliberată de către Direcţia Generală a
Finanţelor Publice Botosani , pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 16
ani (chiar daca sunt salariati, pensionari sau au indemnizatii sociale);

– adeverinţă de la facultate pentru studenţi, din care să rezulte dacă beneficiază sau
nu de bursă;

– decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din
activităţi independente sau chirii;

– adeverinţa de rol agricol ( pentru cei care deţin terenuri agricole în altă localitate).

– Factura de la curentul electric .

–certificat de rol fiscal eliberat de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei Cristesti, din care să rezulte bunurile detinute în proprietate pentru toţi
membrii familiei (In cazul detinerii în proprietate a unui autoturism/autoturisme şi/ sau
motocicletă/motociclete se va prezenta cartea de identitate a autoturismului pentru
evidenţierea vechimii)

– Dosar cu sina carton

ATENTIE! CETATENII CARE DETIN URMATOARELE BUNURI SUNT EXCLUSI DE LA ACEST DREPT:

Bunuri imobile

1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*

1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate
transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
depăeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

MENTIONAM FAPTUL CA VENITUL MAXIM PE FAMILIE PENTRU O PERSOANE NU TREBUIE SA DEPASEASCA 1.386 DE LEI, IAR LA O PERSOANA SINGURA 2053 LEI!

Sari la conținut