ANUNT privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

ANUNT

Conform Ordinului comun 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice modificat Ordinul   Nr. 177/78/2022 din 29 iunie 2022

            ART. 15

               (1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

            (1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.

             (2) Înştiinţările scrise prevăzute de alin. (1) cuprind datele de identificare ale deţinătorului de teren agricol, suprafaţa totală declarată, suprafaţa calamitată estimativ pe fiecare dintre culturile calamitate, cu specificarea dacă suprafaţa calamitată se află în zonă irigabilă.

Mai jos aveti atasate documente pdf si word cu instiintarea pe care trebuie sa o depuneti la sediul UAT COMUNA CRISTESTI.

ÎNȘTIINȚARE FENOMEN – SECETĂ – pdf

ÎNȘTIINȚARE FENOMEN – SECETĂ – word

ANUNT

 

Sari la conținut