Se prelungește sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru cooperare

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță prelungirea până la data de 31
martie 2022, ora 16.00, a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru cooperarea orizontală
și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol (submăsurile
16.4 și 16.4a) din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020.

Reamintim că alocarea financiară este de 40 de milioane de euro pentru submăsura
16.4 și de 10 milioane de euro pentru submăsura 16.4a. Până la această data, s-au depus online
105 cereri de finanțare în valoare de 23,2 milioane de euro pentru proiecte de cooperare în sectorul
agricol (sM 16.4) și 27 de cereri de finanțare însumând 6,1 milioane de euro pentru cooperare în
sectorul pomicol (sM 16.4a).

Valoarea sprijinului financiar, acordat pentru accesarea submăsurilor 16.4 și 16.4a este
de 250.000 de euro. Costurile de funcționare a cooperării nu trebuie să depășească 10% din
valoarea maximă a sprijinului acordat pentru fiecare proiect. De asemenea, sprijinul solicitat trebuie
să fie justificat și corelat cu proiectul, ținând cont de complexitatea acestuia, de cantitatea de
produse comercializate și de valoarea adăugată generată de respectivul proiect după
implementare. Cuantumul sprijinului acordat prin aceste două linii de finanțare este 100%
nerambursabil.

Pragul minim de selecție al proiectelor pentru cele două submăsuri este de 10 puncte și

reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate fi selectat pentru finanțare.

Depunerea cererilor de finanțare se realizează on-line pe pagina oficială a Agenției,
www.afir.info , conform prevederilor Ghidului solicitantului și anexelor aferente submăsurilor
anterior menționate, disponibile pe site-ul AFIR.

Sari la conținut