ANUNȚ – Acte necesare obţinerii tichetului social pentru grădiniță

Acte necesare obţinerii tichetului social pentru grădiniță

• cerere tip si declaratie ;
• acte de identitate BI/CI ale parintilor – originale+copii;
• certificatele de nastere ale copiilor aflati in intretinerea familiilor defavorizate – original+copii;
• certificatul de casatorie in – originale +copii;
• dovada inscrierii la gradinita in original;
• adeverinta salariat – eliberata de la locul de munca, pentru parinti, cu venitul net
lunar – original;
• adeverinta de venit registru agricol.
• mandat alocatie de stat, VMG, ASF, etc., – original;
• dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei.

CRITERII DE ACORDARE A TICHETELOR SOCIALE PENTRU GRADINITA

– TICHET IN VALOARE DE 100 RON
• Venitul net lunar/membru de familie nu poate depasi suma de: 530 RON;
• Copilul este inscris intr-o unitate de invatamant prescolar, conform ,,Legii educatiei nationale
nr. 1/2001", cu modificarile si completarile ulterioare;
• Prezenta zilnica copilului la gradinita obligatorie, cu exceptia absentelor motivate:
a. absente medicale: motivate, cu scutiri medicale sau certificate medicale, dar NU mai mult
de 50% din zilele de gradinita din luna respectiva;
b. invoiri: 3 zile pe luna, invoiti de catre parinti cu conditia anuntarii cadrelor didactice;
c. scutirile medicale sau certificatele medicale se vor prezenta la gradinta, de catre parinte,
pana la data de 3 a lunii urmatoare.

Sari la conținut