ANUNT! CONCURS PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

PRIMARIA COMUNEI CRISTESTI

          JUDETUL BOTOSANI

            Nr. 4708/04.05.2021

A N U N T

 1. Primaria Comunei Cristesti , judetul Botosani organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional imediat urmator celui detinut a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cristesti , pentru urmatoarele functii publice :
 • Consilier , Clasa I , Grad profesional principal in cadrul Compartimentului Cadastru , registrul agricol si urbanism organizat in data de 08.06.2021, ora 10.00  ( proba scrisa si oral)
 • Inspector , Clasa I , Grad profesional  principal  in cadrul Biroului  buget finante si executari silite organizat in data de 08.06.2021, Ora 13:00  ( proba scrisa si oral)
 1. CONDITII DE  INSCRIERE : -Pot participa functionarii publici care indepliniesc urmatoarele conditii :
 2. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 3. b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 4. c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 5. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului Codului administrativ
 6. Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului .
 7. TEMATICA CONCURSULUI :

Pentru functionarul public Consilier , Clasa I , Grad profesional principal  in cadrul Compartimentului Cadastru  , registrul agricol si urbanism

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 –Codul Administrativ ;
 2. Legea 188/1999 – modificata ;
 3. Legea 7/ 2004 – Codul de conduita al functionarului public ;
 4. Codul muncii ;
 5. Legea 18 / 1991 Legea fondului funciar
 6. Legea 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Pentru functionarul public Inspector , clasa  I , grad profesional  principal  in cadrul Biroului  buget finante si executari silite

 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 –Codul Administrativ;
 2. Legea 188/1999 – modificata ;
 3. Legea 7/ 2004 – Codul de conduita al functionarului public ;
 4. Legea 571 / 2001 – completata si modificata la zi
 5. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 6. Legea  nr. 273 / 2006 a Finantelor publice  completata si reactualizata la zi

 

 

Presedinte Comisie  ,           Secretar Comisie ,                         Membri,

  Secretar comuna                      Rizescu Vasile                    Ganga Doinita         

 Petenchea Bogdan                                                                 Mazare Nicoleta

Dumitru

 

 

Sari la conținut