In atenția proprietarilor / deținătorilor de porcine

DIRECTIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR BOTOSANI

Informarea proprietarilor/ deținătorilor de porcine, privitor la masurile obligatorii care trebuie sa le respecte detinatorii de porcine si informarea populației despre evoluția bolii, semnele clinice, modul de Transmitere și masuri întreprinse în caz de suspiciune sau confirmare a bolii in sectorul gospodariilor populatiei:

– să anunțe medicului veterinar de liberă practică orice caz de imbolnávire sau mortalitate la specia porcină;

– să detină numai porcine identificate, respectiv să solicite medicului veterinar identificarea porcilor;

ldentificarea porcinelor asigura proprietarului in caz de boala sau suspiciune a bolii masura de evaluare si despagubire pentru pierderea suferita

– se interzice achiziționarea de purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați cu crotalie şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

– se interzice achiziționarea de carne şi produse din carne doar din unitäți autorizate inregistrate sanitar veterinar, nu din tăieri clandestine, sub nici o formă nu se dau porcilor in hrana, apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne

– să mențină porcii în incinta adăposturilor/ curților şi interdicția scoaterii porcilor din gospodării şi/ sau creşterea si lăsarea liberă a acestora, evitarea contactuiui porcilor din goospodării cu animalele şi păsările sălbatice care pot fi purtătoare de virus;

– se interzice creşterea porcilor în stare de libertate, pe păşune, în păduri sau pe gropile de gunoi ale localitäților, porcii se cresc doar în spații îngrädite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea respectivă, cu porci mistreti sau cu proprietari străini ce dețin la rândul lor porci domestici;

– nu se foloseşte în hrana animalelor iarba culeasă de pe câmp, pentru că ar putea fi contaminată de contactul cu porci mistreți bolnavi;

Sari la conținut