Atasam procesul verbal nr. 2670 / 12.03.2021 privind rezultatul concursului pentru functia de Inspector in Compartimentul Buget Finante.