Concurs de angajare – inspector Compartiment Buget Finante si Executari Silite

Primăria comunei Cristesti organizează în perioada 12-16 martie 2021 concursul de
recrutare pentru ocuparea unei functii publice vacante dupa cum urmeaza:

1. Inspector – clasa I- superior – Compartiment Buget Finante si Executari Silite
2. Timp de lucru : 8 ore/ zi
3. Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Cristesti, Judetul Botoşani şi va
consta în susținerea a două probe și anume:

  • proba serisă, care se va desfăşura în ziua de 12 martie 2021, începând cu ora 10
  • interviul, care se va desfăşura în ziua de 16 martie 2021, începând cu ora 10.

4. Conditiile de participare la concurs
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă
specialitatea Contabilitate si informatica de gestiune
-Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice -7 ani

5. Dosarele se vor depune in termen de 20 de zile de la data la data publicării anuntului
pe pagina proprie de internet a primariei comunei Cristesti şi pe site-ul Agenției la
sectiunea special creată în acest scop: 10.02.2021 – 01.03.2021 si se vor depune la
sediul primariei comunei Cristesti , sat Cristesti , Judetul Botosani

6. Persoana de contact: Petenchea Bogdan Dumitru, Secretar General al U.A.T Comuna
Cristesti, 0231619912 , 0752441577 , [email protected]

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date
necesare destaşurárii concursului se afişează pe pagina de internet- cristesti.botosani. ro, la
sectiunea special creata in acest scop. (vezi jos)

Dosarul de înscriere la concurs, se va putea depune in termen de 20 de zile de la data
publicarii anuntului şi va contine în mod obligatoriu documentele prevazute al art. 49 din
Hotararea de guvern Nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici ( extras al prevederile art.49 se
afișeazá pe pagina de internet, la secțiunea special creată)

Sari la conținut