CONCURS de angajare – consilier juridic

Primăria comunei Cristești, județul Botoșani, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea temporara (12 luni) a funcției publice de:

  • Consilier Juridic   – clasa I – asistent – Compartiment Juridic si Resurse umane 
  • Timp de lucru : 8 ore / zi  

Examenul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Cristesti, Judeţul Botoşani şi va consta în susţinerea a două probe şi anume:

  • proba scrisă, care se va desfăşura în ziua de 16 februarie 2021  , începând cu ora 10;00 şi
  • interviul, care se va desfăşura în ziua de 18 februarie   2021 , începând cu ora 10:00.

Condiţiile de participare la concurs : 

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – specialitatea stiinte juridice 
  • Vechime in specialitatea studiilor necesara exercitarii functiei publice :   – 1 an 
  • Dosarele se vor  depune  in termen de 8 de zile de la data publicării anunţului pe pagina proprie de internet a primariei comunei Cristesti  şi pe site-ul Agenţiei la secţiunea special creată în acest scop : 01.02.2021 – 08.02.2021 si se vor depune la sediul primariei comunei Cristesti , sat Cristesti , Judetul Botosani .
  • Persoana de contact : Petenchea Bogdan Dumitru , Secretar General al U.A.T Comuna Cristesti , 0231619912 , 0752441577 , primariacristesti @gmail.com             
  • Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet, la secțiunea special creată în acest scop.             
  • Bibliografia conţine, în mod obligatoriu, Constituţia României, republicată, titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.       
Sari la conținut