Proiectele comunei

Proiectele comunei

Zonele rurale și urbane din România prezintă o importanță deosebită din punct de vedere economic, social și cultural. Dezvoltarea durabilă a acestora este indispensabilă în procesul de îmbunătațire a condițiilor existe și a serviciilor de bază, prin dezvoltarea infrastructurii și a unui cadru legislativ favorabil acesteia.

În conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi alte autorităţi publice derulează diverse programe de investiţii în infrastructura locală cu caracteristici diferite privind eligibilitatea, finanţarea, decontarea și monitorizarea acestora

Programul PNDL face parte dintr-o serie de instrumente de finanțare destinate dezvoltării locale și coordonate de către MDRAP.

In cursul zilei de 30.10.2017, conform listei aprobate anterior au fost semnate contractele pentru următoarele obiective de investiții:

Sari la conținut